Ze środków projektuzostał zakupiony spektrofluorymetr Aqualog® firmy Horiba.


Aqualog® jest jedynym dostępnym obecnie instrumentem do jednoczesnego pomiaru zarówno widm absorpcji jak i macierzy wzbudzenia-emisji EEM fluorescencji (A-TEEM). Pomiar EEM jest do 100 razy szybszy niż w przypadku tradycyjnych spektrofluorymetrów. Dedykowane oprogramowanie umożliwia korekcję efektów filtru wewnętrznego oraz rozpraszania Rayleigha i Ramana, ułatwiając przygotowanie widm do analiz chemometrycznych. Przyrząd zostanie wykorzystany do pomiarów A-TEEM soków owocowych.