Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Włodarskiej


 W dniu 15 czerwca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Włodarskiej na temat: „Modelowanie jakości soków jabłkowych na podstawie badań fizykochemicznych, sensorycznych i konsumenckich”


Promotorem rozprawy była dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP. 

Recenzje pracy doktorskiej przygotowali: dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski z Akademii Morskiej w Gdyni.


Dnia 17.06.2016 r. Rada Wydziału Towaroznawstwa nadała mgr inż. Katarzynie Włodarskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa oraz wyróżniła rozprawę doktorską.