dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP od dnia 1 września 2016 r. pełni funkcję Prorektora ds. Edukacji i Studentów