W dniach 6-8 marca 2019 roku, na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu odbyła się VII Konferencja Chemometria i metrologia w analityce. W konferencji udział wzięła dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP prezentując wyniki badan powstałych w wyniku realizacji projektu, w wykładzie pt. „Spektroskopia w zakresie bliskiej podczerwieni i chemometria w ocenie jakości owoców”. Współautorkami wykładu były dr inż. Katarzyna Włodarska i inż. Julia Szulc.


Sikorska, E., Włodarska, K., & Szulc, J. Spektroskopia w zakresie bliskiej podczerwieni i chemometria w ocenie jakości owoców.