Aktualności

Wyniki konkursu MINIATURA 1W ramach konkursu MINIATURA 1, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, granty otrzymały dr Iga Rybicka oraz dr inż. Anna Cieszyńska.

Dr inż. Iga Rybicka - projekt badawczy pt. „Czy diety eliminacyjne są bezpieczne? Porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w pieczywie tradycyjnym, bezglutenowym, bezmlecznym, bezjajecznym i niskobiałkowym” otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 995 zł .  

Projekt badawczy dr inż. Anny Cieszyńskiej - projekt zatytułowany Właściwości ekstrakcyjne piperydyniowych cieczy jonowych wobec wybranych metali szlachetnych z modelowych roztworów wodnych zdobył dofinansowanie w wysokości 45 320 zł.