Szanowni Państwo,
Zapisy na ćwiczenia laboratoryjne z Metod Instrumentalnych w Ocenie Jakości Wyrobów rozpoczną się 03.04.2017 r. o godzinie 21:30 na stronie towaroznawstwo.pl  (do zalogowania potrzebne będą: imię i nazwisko, pesel oraz nr albumu). 

Zadania i plan ćwiczeń laboratoryjnych zamieszczone będą na platformie moodle. Hasło do zalogowania: metody17