Dr hab. R.Cierpiszewski, prof nadzw. UEP i dr inż. J.Witczak wzięli udział w III Kongresie Opakowań, który odbył się w dniu 27 września 2016 roku w ramach Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK oraz Targów Logistyki Magazynowania i Transportu LOGIPAK na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jego tematem przewodnim były "Opakowania w łańcuchu dostaw". Na Kongresie dr hab. Ryszard Cierpiszewski, prof nadzw. UEP wygłosił wykład pt."Opakowania inteligentne i aktywne w łańcuchu dostaw". Natomiast dr inż. Joanna Witczak przedstawiła w swoim wystąpieniu "Znaczenie ekoprojektowania w doskonaleniu łańcucha dostaw".