Dr inż. Joanna Witczak wystąpiła w programie Polsat Biznes informacje, który został wyemitowany w dniu 13 września 2017 roku.  Został w nim poruszony problem jednorazowych toreb foliowych dla których od 2018 roku ma zostać wprowadzona obligatoryjna opłata. Jest to związane z koniecznością dostosowania do wytycznych dyrektywy unijnej z 29 kwietnia 2015 r.  dotyczącą zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb. Celem wprowadzonych zmian ma być zniechęcenie konsumentów do używania tego typu opakowań, a przez to ograniczenie ich wykorzystywania.