Decyzją Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 października 2015 roku nagrody dla nauczycieli akademickich za rok akademicki 2014/2015 za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych otrzymali następujący pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych:

nagrodę indywidualną I stopnia
dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. nadzw. UEP

nagrodę zespołową I stopnia
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP
dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP 
dr Renata Dobrucka
dr inż. Tomasz Kalak 
dr inż. Wojciech Kozak
dr inż. Joanna Witczak
dr inż. Patrycja Wojciechowska