Uczymy już od 34 552 dni
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 12.12.2013 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karolina Assman „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane biodegradowalne materiały opakowaniowe”. Promotorem pracy był: prof. zw. dr hab. inż. H. Kubera, Promotorem Pomocniczym była: dr inż. Natalia Czaja-Jagielska. Recenzentami pracy byli: prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c. oraz prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski. Praca została wyróżniona przez Recenzentów.