Aktualności

Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium

Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz w dniach 15-16.11.2012 wzial udzial w Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium (http://www.psvts.org/).