Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Przemysłowego "Diligentia" powstało w 2014 roku przy Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych w wyniku przekształcenia SKN Towaroznawstwa Przemysłowego i Automatycznej Identyfikacji "AEdis", funkcjonującego w strukturach Katedry od 1997 roku


SKN "Diligentia" zrzesza studentów, którzy interesują się różnego rodzaju nieżywnościowymi produktami przemysłowymi oraz opakowaniami.
W ramach działalności Koła Naukowego realizowane są projekty naukowe, wizyty w zakładach przemysłowych oraz spotkania
z interesującymi ludźmi z praktyki gospodarczej i świata nauki.


Członkowie SKN "Diligentia" uczestniczą w konferencjach studenckich,
w ramach których prezentują  swoje osiągnięcia. Rozwijana jest także współpraca z innymi Kołami Naukowymi funkcjonującymi na Wydziale Towaroznawstwa.


Opiekunem Koła Naukowego jest dr inż. Mariusz Tichoniuk