Studenckie Koło Naukowe Ekobiznesu działa przy Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych. Należą do niego studenci Wydziału Towaroznawstwa. Przedmiotem zainteresowań koła jest:

  • analizowanie ekologicznych aspektów produktów i procesów produkcyjnych, 
  • poznawanie i wdrażanie do praktyki nowych metod wykorzystywanych na świecie do ekoprojektowania i oceny oddziaływania na środowisko, takich jak środowiskowa ocena cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment),  
  • propagowanie ekologicznego podejścia do projektowania i uczulanie producentów na konieczność analizowania swoich wyrobów z perspektywy całego cyklu życia, 
  • postrzeganie aspektów ekologicznych w odniesieniu do szerokiej gamy produktów, zarówno przemysłowych, jak i spożywczych, 
  • green marketing i CSR.

Członkowie Koła współpracują z biznesem oraz ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy.


Opiekunką SKN Ekobiznesu jest dr inż. Joanna Witczak