1.

Material Science and Materials Engineering

PPM Iº

2

dr M. Biegańska

dr T. Kalak

2

Technologia i inżynieria produkcji opakowań

ZiIP Iº

3

dr R. Dobrucka

dr K. Assman

3

Materiałoznawstwo

ZiIP Iº

3

dr M. Biegańska

dr T. Kalak

4

Towaroznawstwo przemysłowe

T dz. IIº

1

dr W. Kozak

dr M. Tichoniuk

5

Tow. wyrobów z tworzyw sztucznych

T dz. IIº

1  KJPP

dr  P. Wojciechowska

dr W. Kozak

6

Towaroznawstwo wyrobów

T nz IIº

1 MPK

dr M. Tichoniuk

dr W. Kozak

7

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

T dz. Iº

2

dr P. Wojciechowska

dr T. Kalak

8

Opakowalnictwo i przechowalnictwo

T dz. Iº

3


dr M. Biegańska


dr M. Tichoniuk

9

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych

T dz. Iº

3  KJPP

dr M. Biegańska

dr K. Assman

10

Opakowania w systemach logistycznych

T dz. IIº

2  KJPP


dr R. Dobrucka11

Towaroznawstwo wyrobów

T dz IIº

1 MPK DiKP

dr K. Assman

dr R. Dobrucka

12

Opakowania kosmetyków

T dz IIº

MPK

dr R. Dobrucka


13

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

T nz Iº

2

dr M. Tichoniuk

dr W. Kozak

14

Opakowalnictwo i przechowalnictwo

T nz Iº

3

dr M. Tichoniuk
15

Opakowania kosmetyków

T nz IIº

1 MPK

dr M. Tichoniuk


16

Creation & Assessment of Non-Food Products Quality

PPM Iº

2

prof. R. Cierpiszewski

dr W. Kozak

dr R. Dobrucka