Towaroznawstwo Przemysłowe 2o  (I rok)
Ćwiczenia: 
prof. R. Cierpiszewski
dr inż. W. Kozak
dr inż. M. Tichoniuk
dr inż. P. Wojciechowska
mgr inż. N. Krysińska
Wykład: prof. dr hab. R. Cierpiszewski

Technologia i inżynieria produkcji opakowań ZIP 1o (III rok)
Ćwiczenia:
dr inż. K. Assman
dr R. Dobrucka
dr inż. T. Kalak
mgr inż. Katarzyna Joachimiak-Lechman
Wykład: dr R. Dobrucka

Automatyczna Identyfikacja Towarów (IV rok, KJPP) 
Wykład: dr inż. W. Kozak
Ćwiczenia: dr inż. W. Kozak 

Towaroznawstwo wyrobów z tworzyw sztucznych 2o  (I rok)
Ćwiczenia: dr inż. P. Wojciechowska
Wykład: dr inż. P. Wojciechowska

Materiałoznawstwo ZIP 1o (III rok)
Ćwiczenia:
dr inż. M. Biegańska
dr inż. T. Kalak
dr inż. Joanna Witczak

Przechowalnictwo (IV rok)
Ćwiczenia:
dr inż. K. Assman
dr inż. M. Biegańska
Wykład: dr inż. M. Tichoniuk

Innowacje opakowaniowe (3 rok, I stopień)
Wykład: dr inż. N. Czaja-Jagielska

Materiały degradowalne (III rok, KJPP) 
Wykład: dr inż. K. Assman

Podstawy oceny wyrobów przemysłowych (III rok, KJPP)
Wykład: dr inż. W. Kozak 

Towaroznawstwo wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków 2o  (I rok, KJPP)
Wykład: dr inż. W. Kozak 

Towaroznawstwo ogólne MPK (1 rok, II stopień)
Ćwiczenia: dr R. Dobrucka, dr inż. M. Tichoniuk (zaoczne)
Wykład: dr inż. M. Tichoniuk

Automatyka i sterowanie procesem 
Wykład: dr A. Hulewicz
Lab. komputerowe: dr P. Rybaczewski

Wstęp do towaroznawstwa 
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz, prof. dr hab. R. Cierpiszewski

Inżynieria materiałowa
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz

Ochrona własności intelektualnej
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz

Nanomateriały
Wykład: dr inż. P. Wojciechowska

Środowiskowa ocena i projektowanie wyrobów
Wykład: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak

Projektowanie proekologiczne
Wykład: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak
Ćwiczenia: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak

Design for Environment
Wykład: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak
Ćwiczenia: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak

Podstawy oceny wyrobów przemysłowych
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz, dr inż. W. Kozak

Towaroznawstwo wyrobów
Wykład: dr inż. M. Biegańska, dr inż. M. Tichoniuk 

Ekologiczna ocena wyrobów
Wykład: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak
Ćwiczenia: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: dr inż. J. Witczak
Ćwiczenia: dr inż. J. Witczak

Zachowania konsumentów na rynku produktów proekologicznych
Wykład: dr inż. J. Witczak
Ćwiczenia: dr inż. J. Witczak

Ekologiczne rolnictwo
Wykład: dr inż. J. Witczak