Pracownicy Katedry posiadają długoletnie doświadczenie w realizacji prac badawczych i rozwojowych. W ciągu ostatnich 20 lat zrealizowano ponad 1 000 badań, ekspertyz i opinii. W przypadku pytań i problemów badawczych zapraszamy do kontaktu.
dr inż. Karolina Wiszumirska
Partner Zarządzający ds. Produktów Przemysłowych
Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań
kom. +48 667 258 499
NIP: 783-17-17-810; REGON: 302846269; KRS: 0000525685

Przedsiębiorstwa, bez względu na profil działalności, chcące rozpocząć kompleksowe zarządzanie swymi wyrobami (lub samą działalnością), zachęcane są do współpracy i korzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników Katedry w zakresie:

  • oceny oddziaływania na środowisko (produktów, procesów, technologii) przy użyciu techniki LCA, 
  • oceny kosztów przy użyciu techniki LCC, 
  • porównywania, z punktu widzenia kosztów i oddziaływania na środowisko, produktów, procesów lub technologii, 
  • projektowania wyrobów, 
  • znakowania ekologicznego (w tym konstruowania deklaracji środowiskowych), 
  • green marketing / CSR;
  • wdrażania zasad zintegrowanej polityki produktowej (IPP).
kontakt: dr inż. Joanna Witczak