Aktualna problematyka naukowo-badawcza Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów obejmuje:
 • kształtowanie i ocenę jakości towarów przemysłowych
 • towaroznawstwo opakowań, 
 • opakowania w systemach logistycznych, 
 • opakowania dla żywności utrwalanej radiacyjnie, mikrofalowo, 
 • ekologistykę zużytych opakowań, 
 • przechowalnictwo towarów, 
 • biotechnologię środowiskową, 
 • automatyczną identyfikację towarów
 • ocena oddziaływań wyrobów na środowisko (LCA - określenie celu i zakresu, LCI, LCIA, interpretacja), 
 • normy ISO serii 14040, 
 • ekolabeling wyrobów i usług, normy ISO serii 14020, 
 • ocena kosztów cyklu życia LCC, 
 • biodegradowalne nanokompozyty.
 • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 
 • aspekty środowiskowe gospodarki żywnościowej,
 • kierunki i mechanizmy integracji rolnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego) z jego otoczeniem ekonomicznym.