Prowadzone badania naukowe skupiały się w dwóch obszarach badawczych:
Ekologii produktów:
  • ocena oddziaływań wyrobów na środowisko (LCA - określenie celu i zakresu, LCI, LCIA, interpretacja), 
  • normy ISO serii 14040, 
  • ekolabeling wyrobów i usług, normy ISO serii 14020, 
  • ocena kosztów cyklu życia LCC, 
  • biodegradowalne nanokompozyty.
Ekologii i ekonomiki gospodarki żywnościowej:
  • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 
  • aspekty środowiskowe gospodarki żywnościowej, 
  • konkurencyjność polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej, aspekty ekologiczne, 
  • kierunki i mechanizmy integracji rolnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego) z jego otoczeniem ekonomicznym.