Studia stacjonarne I st. 


TOWAROZNAWSTWO


Przedmioty specjalnościowe (KJPS)

Semestr zimowy (5)
Jakość i bezpieczeństwo żywności (30h wykład)
Metody utrwalania żywności (30h wykład)

Semestr letni (6)
Kształtowanie jakości żywności (30h wykład/60h ćwiczenia)
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności (30h wykład/60h ćwiczenia)


Przedmioty specjalizacyjne do wyboru

W każdym semestrze 30h (łącznie 90h)
Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Towaroznawstwa Żywności:

Surowce żywnościowe (30h wykład)
Jakość usług gastronomicznych (15h wykład)
Popularne diety w świetle zasad racjonalnego żywienia (15h wykład)
Kuchnie świata i żywność orientalna (15h wykład)
Innowacje w produkcji mleczarskiej


Przedmiot techniczny do wyboru
Tradycyjne i nowoczesne technologie w produkcji napojów alkoholowych (30h wykład)

Tematyka seminariów inżynierskich

1. Bezpieczeństwo żywności
2. Trendy w projektowaniu żywności
3. Wykrywanie zafałszowań żywności
4. Wykorzystanie metod sensorycznych w konsumenckiej ocenie żywności
5. Kształtowanie i ocena właściwości prozdrowotnych żywności konwencjonalnej i orientalnej oraz suplementów diety
6. Metody chromatograficzne w ocenie jakości żywności
7. Nowoczesne technologie w utylizacji ścieków i odpadów przemysłu spożywczego
8. Czynniki kształtujące jakość produktów żywnościowych