Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe: 


"JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I OPAKOWAŃ"

 

 Celem studium jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia w przedsiębiorstwie roli menedżera jakości i bezpieczeństwa. Studia skierowane są do osób, które już pracują w przedsiębiorstwach produkujących żywność lub opakowania oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z tym obszarem działalności.

 

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

·   zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami norm FSSC 22000, IFS, BRC, GLOBALGAP;

·   zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem opakowań i materiałów opakowaniowych zgodny z wymaganiami normy BRC/IOP;

·    posługiwać się metodami oceny ryzyka;

·    przeprowadzić ocenę ryzyka w obszarach wymaganych przez normy;

·    zaplanować i przeprowadzić audity w/w systemów;

·    pełnić rolę negocjatora (pełnoprawnego partnera) w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących, przedstawicielami organów nadzoru zewnętrznego oraz auditorami drugiej strony;

·     praktycznie wykorzystać metody i techniki doskonalenia jakości;

·     doskonalić funkcjonujące systemy zarządzania;

planować, przeprowadzać i doskonalić działania podejmowane na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz incydentów.

 

Szczegóły na:

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/centrum-edukacji-menedzerskiej,c1383/studia-podyplomowe,c4865/zarzadzanie,c4868/jakosc-i-bezpieczenstwo-oraz-zarzadzanie-ryzykiem-w-produkcji-zywnosci-i-opakowan,c7188/