Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) na kierunku Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Towaroznawstwa trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera oraz 6 semestrów na kierunku Towaroznawstwo kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Towaroznawstwo trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Towaroznawstwa trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
Studia stacjonarne drugiego stopnia ("poinżynierskie" lub "policencjackie") na kierunku Towaroznawstwo i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Towaroznawstwa trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra oraz 4 semestry na kierunku Towaroznawstwo kończą się uzyskaniem tytułu magistra dla osób, które ukończyły studia licencjackie.
Studia  niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Towaroznawstwo trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułem magistra.
Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Towaroznawstwa są przeznaczone dla osób z tytułem inżyniera lub magistra, trwają 3 semestry.