Studia II stopnia


OPIS SPECJALNOŚCI


Dynamiczny rozwój polskiego rynku kosmetyków determinuje konieczność posiadania wśród zatrudnionej kadry specjalistów zarówno z dziedziny kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, jak też profesjonalnych menedżerów posiadających wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków , zarządzania podmiotem rynkowym czy marketingu produktów kosmetycznych czyli możliwie wszechstronnie wykształconych menedżerów pro-duktów kosmetycznych.

Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych na studiach stacjonarnych 2 stopnia na Wydziale Towaroznawstwa w Poznaniu, na kierunku Towaroznawstwo jest unikatową i atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych w Polsce (w szczególności w Wielkopolsce). Oferta kierowana jest do absolwentów studiów 1 stopnia na kierunku Kosmetologia, Chemia kosmetyczna, Zarządzanie i Towaroznawstwo. W Poznaniu oferta kierowana będzie głównie do absolwentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka1, Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii , Wydziału Chemii UAM oraz wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Specjalność ma charakter typowo rynkowy; a więc koncentruje się na przygotowaniu menedżerów podmiotów rynkowych wyspecjalizowanych w segmencie produktów i usług kosmetycznych (produkcja, dystrybucja, usługi, wielowymiarowe aspekty działalności marke-tingowej).

Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych od roku akademickiego 2015/2016 jest realizowana pod patronatem znanych światowych przedsiębiorstw rynku kosmetyków - Beiersdorf Manufacturing Polska i Nivea Polska. Patronat realizowany jest w formie udziału praktyków w procesie kształcenia, realizację projektów i prac magisterskich, a także udział studentów w stażach i praktykach.

TEMATYCZNE OBSZARY KSZTAŁCENIA (Profil absolwenta)


 • Absolwenci specjalności MENEDŻER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu:
 • towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów kosmetycznych
 • metod oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
 • badania i kreowania potrzeb i zachowań konsumentów w sferze rynkowej,
 • projektowania wyrobów kosmetycznych,
 • zarządzania cenami i dystrybucją produktów kosmetycznych,
 • strategii zarządzania marką na rynku kosmetyków,
 • prowadzenia działań promocyjnych na rynku kosmetyków,
 • kierowania jednostkami handlowymi i usługowymi z zakresu kosmetyki.

POTENCJALNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI MENEDŻER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH:


 • przedsiębiorstwa produkcyjne branży kosmetycznej
 • przedsiębiorstwa dystrybucyjne w branży kosmetycznej
 • przedsiębiorstwa handlowe (zarządzanie kategorią produktów kosmetycznych)
 • przedsiębiorstwa usługowe na rynku kosmetyków