https://ue.poznan.pl/pl/badania-naukowe-uep,c458/informacje-dla-pracownikow-uep,c26/komunikaty-dzialu-badan-naukowych,c479/spotkanie-informacyjne-nt-projektow-badawczych-i-stypendiow,a80340.html