Szanowni Studenci,                                                                                     

 

Dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński oraz Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnego udziału w XIV Dniach Młodych Towaroznawców 6 i 7 czerwca 2019 r., które odbędą się w ramach VI DNI WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA.


Organizowane od wielu lat na Wydziale Towaroznawstwa Dni Młodych Towaroznawców (DMT) stanowią wyjątkową szansę na zaprezentowanie kolegom, pracownikom naukowym oraz zaproszonym przedstawicielom biznesu wyników realizowanych prac magisterskich oraz inżynierskich w ramach prestiżowego konkursu prac seminaryjnych. 

W ramach tegorocznych DMT organizujemy również XV Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa (7 czerwca), w którym, obok SKN-ów działających na naszym Wydziale, gotowość udziału zgłaszają studenci z wielu ośrodków akademickich. Celem XV FKN jest stworzenie forum wymiany doświadczeń studentów, młodych naukowców i przyszłych praktyków gospodarczych w obszarach nauk towaroznawczych. Potrzeba tego rodzaju spotkania wynika z szybkich zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym i technologicznym, które powodują coraz większe zainteresowanie problemami związanymi z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem, jakością i obecnością produktu na rynku. Organizatorzy tegorocznych Dni Młodych Towaroznawców pragną w ten sposób stworzyć platformę wymiany poglądów i doświadczeń oraz prezentowania wyników badań prowadzonych przez studentów w ramach studenckich kół naukowych.

Zgłoszenia udziału w Konferencji tylko za pomocą FORMULARZA