Patroni:


Patronat Honorowy
JM Retora UEP prof. dr hab. Macieja Żukowskiego
Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP dr hab. inż. Anny Gliszczyńskiej-Świgło, prof. nadzw. UEPPatronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania Jacka JaśkowiakaPartnerzy:

Patronat medialny: