Metody statystyczne w towaroznawstwie (15h)
Wykład do wyboru w języku obcym (8h)
Wykład do wyboru (17h)
Seminarium (15h)