Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej Sesji Sprawozdawczej Doktorantów UEP organizowanej przez Wydział Towaroznawstwa oraz Radę Doktorantów naszej Uczelni, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. w ramach IV Dni Wydziału Towaroznawstwa. Podczas Sesji uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Towaroznawstwa przedstawią w formie ustnych komunikatów tematykę swoich prac doktorskich oraz dotychczasowy przebieg badań. Wszyscy uczestnicy Sesji powinni sporządzić również komunikaty, które zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych.

Udział w Sesji Sprawozdawczej jest obowiązkowy dla wszystkich doktorantów Wydziału Towaroznawstwa.