W dniu 30 października 2014 r. na Wydziale Zarządzania po raz drugi zainaugurowano projekt „Klasa Akademicka” 2014/2015, w którym uczestniczyli uczniowie wraz z wychowawcami i dyrektorami szkół, z którymi Wydział Zarządzania ma podpisane Porozumienie o współpracy:
•    V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
•    VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
•    X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
•    XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu,
•    Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy,
•    I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie,
•    II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu,
•    Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu,
•    Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie,
•    Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej.

W tym roku w inauguracji wzięło udział łącznie 16 klas – 10 pierwszych i 6 drugich. Inicjatywa ta spotkała się z dużą aprobatą dyrekcji w/w szkół, nauczycieli oraz samych uczniów.

         W uroczystości udział wzięli Prodziekani Wydziału Zarządzania – dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, Pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący Wydział Zarządzania UEP w szkołach patronackich oraz studenci Wydziału Zarządzania. Podczas inauguracji Prodziekan dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP wręczył uczniom klas pierwszych „Karty Indywidualnych Osiągnięć Uczestnika Projektu Klasa Akademicka”. Zostały również wręczone nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Zarządzanie w obiektywie”. W czasie uroczystości wszyscy przybyli wysłuchali wykładu inauguracyjnego dra Roberta Romanowskiego pt. „Dyplomacja publiczna w marketingu terytorialnym”.
         Ponadto dla klas pierwszych zorganizowano spotkania z przedstawicielami Parlamentu Studenckiego UEP oraz z dr Mają Sajdak – Pełnomocnikiem Dziekana ds. SKN i przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych i przedstawicielami następujących Studenckich Kół Naukowych: SKN Compertus, SKN Komunikacji Rynkowej oraz SKN Marketingu Multimedialnego. Uczniowie mieli także możliwość zwiedzania Biblioteki UEP. Natomiast uczniowie klas drugich uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach tematycznych prowadzonych przez studentów i opiekunów Studenckich Kół Naukowych z Wydziału Zarządzania.