Aktualności

Warsztaty „Od pomysłu do własnego biznesu”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla studentów Wydziału Zarządzania.

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy i narzędzi osobom zakładającym własną firmę. Warsztaty będą również możliwością indywidualnych konsultacji w zakresie biznesowych pomysłów i inspiracji oraz okazją do promocji postaw przedsiębiorczych wśród społeczności studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jednocześnie mają stać się inspiracją do udziału w konkursie na opracowanie studenckiego projektu „Pomysł na biznes” pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania UEP oraz Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UEP.


Planowane jest zorganizowanie pięciu spotkań (każdorazowo po 90 min., łącznie 10 godzin lekcyjnych) w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 dla grupy 15-20 studentów Wydziału Zarządzania UEP, które odbędą się w Salach Pracy Zespołowej Biblioteki UEP (Collegium Altum). Zajęcia będą się odbywały w terminie drugiej połowy marca do połowy kwietnia 2018. Każdy z słuchaczy warsztatów otrzyma certyfikat uczestnictwa zawierający opis zakresu merytorycznego warsztatów podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UEP oraz koordynatora projektu dr Aleksandrę Szulczewską-Remi, Pełnomocnika Rektora JM UEP ds. wdrażania przedsiębiorczości.


Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z dr Aleksandrą Szulczewską-Remi (e-mail: Aleksandra.Szulczewska-Remi@ue.poznan.pl) w celu rejestracji na zajęcia.