Zakres prac:
  • administracyjną obsługę spraw Wydziału: przygotowanie, opracowanie i dokumentowanie comiesięcznych posiedzeń Rady Wydziału, prowadzenie dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewodów doktorskich oraz habilitacyjnych, a także dokumentacji związanej z zatrudnieniem na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta i asystenta, starszego wykładowcy, lektora, asystenta stażysty; przygotowanie obsady zajęć w oparciu o dane przekazane przez katedry, przygotowanie Ankiety Instytucji.
  • administracyjną obsługę spraw studenckich: prowadzenie dokumentacji studiów, obsługę spraw studentów poszczególnych lat studiów, opracowanie kart IŚS, przygotowanie praktyk magisterskich, wystawianie zaświadczeń studenckich, przygotowanie dokumentacji obron oraz organizacja obron prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych. 

Kierownik Dziekanatu Wydziału Zarządzania

mgr Małgorzata Szczygieł

malgorzata.szczygiel@ue.poznan.pl
tel. 061-854-33-95, 061-856-92-25, p.149a, bud. A


Iwona Balcerak

iwona.balcerak@ue.poznan.pl 

sprawy wydziałowe 

tel. 061-856-92-20, p.149, bud. A


Małgorzata Skowron 

malgorzata.skowron2@ue.poznan.pl 

sprawy wydziałowe

tel. 061-856-92-25, p.149, bud. A


Zespół Obsługi Studentów studiów I stopnia

dziekanat.wz.I@ue.poznan.pl

Kierownik Zespołu
p. 142/143, bud. A, tel. 061-856-92-31
mgr Renata Krystek
renata.krystek@ue.poznan.pl
sprawy programowe studiów I stopnia


Studia stacjonarne I stopnia
Izabela Lehmann - I rok studiów stacjonarnych kierunek Z
III rok studiów stacjonarnych kierunek Z
izabela.lehmann@ue.poznan.pl
p. 143, bud. A, tel. 061-856-92-30

mgr Gizela Tefelska - II rok studiów stacjonarnych wszystkie kierunki
gizela.tefelska@ue.poznan.pl
p. 115, bud. A, tel. 061-856-92-24

Alina Walter - I rok studiów stacjonarnych kierunek FiRB
III rok studiów stacjonarnych kierunek FiRB
alina.walter@ue.poznan.pl
p. 115, bud. A, tel. 061-856-90-15


Studia niestacjonarne I stopnia
Izabela Lehmann - II rok studiów niestacjonarnych kierunek Z
izabela.lehmann@ue.poznan.pl
p. 143, bud. A, tel. 061-856-92-30

mgr Gizela Tefelska - I rok studiów niestacjonarnych kierunek FiRB
II rok studiów niestacjonarnych kierunek FiRB
III rok studiów niestacjonarnych wszystkie kierunki
gizela.tefelska@ue.poznan.pl
p. 115, bud. A, tel. 061-856-92-24

Alina Walter - I rok studiów niestacjonarnych kierunek Z
alina.walter@ue.poznan.pl
p. 115, bud. A, tel. 061-856-90-15

Zespół Obsługi Studentów studiów II stopnia i III stopnia

dziekanat.wz.II@ue.poznan.pl


Kierownik Zespołu

p. 149, bud. A, tel. 061-856-92-23

mgr Małgorzata Furmanek

studia III stopnia -  malgorzata.furmanek@ue.poznan.pl


Studia stacjonarne II stopnia, p. 115, bud. A
mgr Elwira Bączyk - I rok studiów stacjonarnych

elwira.baczyk@ue.poznan.pl 

tel. 061-856-92-27


mgr inż. Małgorzata Czajkowska - II rok studiów stacjonarnych

malgorzata.czajkowska@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-21

Studia niestacjonarne II stopnia, p. 115, bud. A

mgr Arleta Garboś - I i II rok studiów niestacjonarnych

arleta.garbos@ue.poznan.pl

tel. 061-856-92-27