13 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej

13.1 Podstawy rachunku różniczkowego