13 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej

13.4 Badanie monotoniczności funkcji