16 Analiza funkcji wielu zmiennych

16.6 Badanie monotoniczności funkcji wielu zmiennych

Jak do nas trafić?