2 Wstęp do matematyki

2.6 Algebraiczne działania wielokrotne