16 Analiza funkcji wielu zmiennych

16.3 Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych