Zadanie  Zawartość (filmy poprzedzające*)
 16.3.11  Wyznaczanie gradientu (zad.16.3.1)
16.3.12Wyznaczanie gradientu (zad.16.3.2)
 16.3.13 Wyznaczanie gradientu (zad.16.3.3)
16.3.14Wyznaczanie gradientu (zad.16.3.7)
 16.3.15Wyznaczanie gradientu (zad.16.3.10)
 16.3.16Wyznaczanie gradientu
 16.3.17Wyznaczanie gradientu
 16.3.18Wyznaczanie gradientu

* filmy prezentujące metody wyznaczania wyników pośrednich stosowanych w wymienionym filmie