Zadanie  Zawartość ( filmy poprzedzające*)
  4.2.1Wyznaczanie elementów relacji starszeństwa 
  4.2.2
Własności relacji starszeństwa (zad.4.2.1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  * filmy prezentujące metody wyznaczania wyników pośrednich stosowanych w wymienionym filmie