Zadanie  Zawartość ( filmy poprzedzające* )
 5.3.1Ostrzenie relacji porządkującej
5.3.2Szukanie elementu największego i wyznaczanie elementu maksymalnego (zad.5.3.1)
 5.3.3Wyznaczanie porównania wielokryterialnego (zad.5.2.2; zad.5.2.3 )
 5.3.4Wyznaczanie optimum Pareto (zad.5.2.2; zad.5.2.3; zad.5.3.3 )
  
  


  * filmy prezentujące metody wyznaczania wyników pośrednich stosowanych w wymienionym filmie