• Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury, Poznań, 11 kwietnia 2013 roku
 • XV Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego Metody pomiaru i analizy rynku usług - przydatność i efektywność, Poznań, 17 czerwca 2011 roku
 • Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, Poznań, 16-17 czerwca 2009 roku
 • Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, Poznań, 15-16 czerwca 2005 roku
 • IX Warsztaty Metodologiczne. Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Poznań, 12 maja 2005 roku
 • Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych, Poznań-Puszczykowo, 4-5 czerwca 2003 roku
 • Koniunktura na rynku usług finansowych w Polsce, Poznań-Będlewo, 11-12 września 2001 roku
 • Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeniowych, Warszawa, 7-8 czerwca 2000 roku
 • Marketing w polskich przedsiębiorstwach. Doświadczenie i prognozy, Poznań, 22 maja 1998 roku
 • Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, Poznań, 19-20 września 1997 roku
 • Instytucje finansowe - Marketing - Przedsiębiorstwa, Rydzyna, 28-29 października 1996 roku
 • Marketing w usługach, Błażejewko, 19-20 września 1994 roku
 • Instytucje finansowe - Marketing - Przedsiębiorstwa, Rydzyna, 28-29 października 1996 roku
 • Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, Poznań, 19-20 września 1997 roku
 • Marketing w polskich przedsiębiorstwach. Doświadczenie i prognozy, Poznań, 22 maja 1998 roku