Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie badawczym Uwarunkowania oraz metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek oraz jego wynikami na poniższej stronie:
http://nowyprodukt.ue.poznan.pl