Charakterystyka

 • adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług UEP
 • styczeń 2015 roku – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie usługami,   
 • październik 2009 – wrzesień 2014 - doktorant studiów stacjonarnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • czerwiec 2007 roku – uzyskanie tytuły magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pełnione funkcje

 • członek Rady Wydziału Zarządzania UEP
 • członek Komisji Rektorskiej ds. Promocji Uczelni
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie Usługami "Service Club"  http://serviceclub.ue.poznan.pl/


Problematyka badawcza

 • zarządzanie organizacjami usługowymi,
 • marketing usług profesjonalnych,
 • zarządzanie kancelarią prawną i marketing usług prawnych
 • jakość usług,
 • konkurencyjność na rynku usług,
 • prowadzenie biznesu w ujęciu międzykulturowym,
 • prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.

Autor ponad 20 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim,

autor monografii naukowej "Konkurencyjność kancelarii prawnych. Jak zdobyć i utrzymać przewagę?, Wolters Kluwer, 2017


Dydaktyka

 • zarządzanie usługami
 • marketing w usługach
 • podstawy marketingu

Współpraca międzynarodowa:
- uczestnik konferencji naukowych w Aix-en-Provence (RESER, 2013) i Odessie (JAMI, 2016, Best Young Researcher Presentation Award)
- wizyty badawcze -
Newcastle University Businesss School, maj 2017
Hanken School of Economics, wrzesień 2017
- doświadczenie dydaktyczne - Erasmus+ teaching mobility ISCTE Lizbona (2016), ISTCE Summer School (2017)
- keynote speaker podczas konferencji w Toronto (Kanada, 2013), Sao Paulo (Brazylia, 2014), Tiumień (Rosja, 2017)

Członkowstwo w organizacjach naukowych:
European Association for Research on Services - od 2013 roku
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Poznan) - od 2016 rokuMarek Gnusowski, Master Degree in Law (2007), PhD in Management (2015), Assistant Professor (2016)

 

Research interests: 

- Services Marketing
-  Law Firm Management
- Relationship quality from the sellers’ and customers’ standpoints
- Managing the customer-to-customer interactions
- Service Guarantees
- Complaint Management in Professional Services
- Cross-cultural aspects of services
- Services and Service Economy
Author of over 20 scientific papers and one book, both in Polish and English. 


Previous research – quality of legal services and law firm management - how to contribute to the success of law firms by improving the quality of their services - Service Management and Relationship Marketing background

 

Ongoing research – possibilities of joint-work

- Expectations of customers in legal (professional) services context

-Services guarantees

- Cultural differences in higher-education process

 

International cooperation:

- conferences abroad -  Aix-en-Provence (RESER, France 2013) i Odessa (JAMI, Ukraine 2016, Best Young Researcher Presentation Award)
- research visits (visiting scholar) -
Newcastle University Businesss School, may 2017
Hanken School of Economics, september 2017
- teaching abroad- Erasmus+ teaching mobility ISCTE Lisbon (2016), ISTCE Summer School in Lisbon (2017)
- keynote speaker- Toronto (Canada, 2013), Sao Paulo (Brazil, 2014), Tyumen (Russia, 2017