Problematyka badawcza
 • Teoria usług
 • Zarządzanie organizacjami usługowymi
 • Relacyjny marketing usług

Dydaktyka
 • Zarządzanie wartością z klientem
 • Zarządzanie usługami
 • Usługi jako przedmiot poznania
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktorskie

Najważniejsze publikacje
 • Usługi rynkowe. I wyd. Wyd. AE, Poznań, 1993, ss. 152
 • Usługi rynkowe, II wyd.  Wydawnictwo AE, Poznań, 2000, ss. 267; II wydanie
 • Nowy marketing usług, I wyd. Wydawnictwo AE, Poznań, 1998; II wydanie 2000, ss. 259
 • Cywilizacja usługowa – samorealizujące się niespełnienie. Szkice z pogranicza epok, Poznań, 2003, ss. 187
 • Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną, Wolters-Kluwer Polska, Warszawa, 2009, ss. 311
 • Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer Polska, 2012, ss. 440
 • Zarządzanie organizacją usługową. Szkoła innego poznania, Difin, 2016, ss. 396