Zestaw przedmiotów specjalności można podzielić na trzy grupy.

Grupa ogólna obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw teorii ekonomii i zarządzania (np. Mikroekonomia, Makroekonomia, Prawo, Podstawy zarządzania).

Drugą grupę stanowią przedmioty kierunkowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu, a wśród nich m. in. Finanse przedsiębiorstw, Metody ilościowe w analizie rynków finansowych, Zastosowanie komputerów w rachunkowości, Analiza finansowa, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

Grupa przedmiotów specjalistycznych dotyczy metod badania usług finansowych i analizy rynku finansowego oraz budowy strategii marketingowych instytucji finansowych. Można w niej wyróżnić trzy bloki przedmiotów odzwierciedlające proces podejmowania decyzji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Przykładowe przedmioty w tej części to: Analiza rynku usług finansowych, Kreatywność i innowacje w pracy analityka rynku, Metody jakościowe w badaniach rynków finansowych, Pakiety statystyczne w analizie rynków finansowych, Usługi finansowe w przedsiębiorstwie, Zarządzanie produktem finansowym, Innowacje w usługach finansowych,    Inwestycje alternatywne oraz przedmiot w języku angielskim - Financial marketing.