Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Rok 2006

Archiwum roku 2006

Grudzień 2006 r.
Ukazała się w druku praca habilitacyjna dra C. Kochalskiego pod tytyłem: "Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie modelowe".


23-25 października 2006 r.

Odbyła się Konferencja Naukowa "Restrukturyzacji a przemiany strukturalne w gospodarce", organizowana przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Restrukturyzacja gospodarki a poziom bezrobocia w Polsce,
 • dr C. Kochalski: Restrukturyzacja a przemiany strukturalne w polskim cukrownictwie - spojrzenie analityka finansowego,
 • dr R. Polaczek: Asset management in the process of creating company value,
 • dr R. Polaczek: Restrukturyzacja sektora piwowarskiego w Polsce głównym źródłem jego rozwoju.

19-21 października 2006 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji", organizowana przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Wrażliwość gospodarki regionalnej na przemiany własnościowe w Polsce,
 • dr W. Niedzielski: Leasing środków trwałych w Polsce i w Europie w latach 1995-2005,
 • dr R. Polaczek: Kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie majątkiem.

14 października 2006 r.
Członkowie Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej otrzymali nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych, za podręcznik pt. "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne".9-10 września 2006 r.
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania", organizowana przez Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Zmiany form własności w największych przedsiębiorstwach w Polsce,
 • dr R. Polaczek: Zarządzanie majątkiem w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

22-24 czerwca 2006 r.
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Transformacja gospodarcza a rozwój największych firm w Polsce,
 • dr R. Polaczek: Majątek przedsiębiorstwa a jego wartość.

5-6 czerwca 2006 r.
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy analizy ekonomicznej", organizowana przez Uniwersytet Gdański. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr J. Sieczko: Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Uwarunkowania powszechnej prywatyzacji w procesie przekształceń własnościowych,
 • dr R. Polaczek: Analiza finansowa podstawowym narzędziem oceny zasobów przedsiębiorstwa,
 • mgr G. Mikołajewicz: Tradycyjne mierniki płynności finansowej przedsiębiorstw. Normatywy, pojemność, użyteczność,
 • mgr J. Nowicki: Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich.

26-28 kwietnia 2006 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami: inwestycje i wycena przedsiębiorstw", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr Ł. Trojnarski: Wielokryterialna analiza metod wyceny kosztów i korzyści społecznych,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Analiza efektywności procesu transformacji gospodarczej.

16-18 stycznia 2006 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów", organizowana przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol: Refleksje nad istotą analizy fundamentalnej,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Transformacja ustrojowa i jej wpływ na gospodarkę Polski,
 • dr W. Niedzielski: W poszukiwaniu źródeł wartości (przedsiębiorstwa). Migracja wartości,
 • dr R. Polaczek: Przemiany w zasobach kapitałowych a efektywność gospodarowania kompanii piwowarskiej.