Uczymy już od 34 955 dni
Aktualności

Rok 2008

Archiwum roku 2008

18, 19 września 2008 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa", organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol: Zysk na jedną akcję jako determinanta cen na GPW w Warszawie,
 • dr hab. C. Kochalski: Relacje między kosztami, ceną i wartością: analiza przypadków,
 • dr R. Polaczek: Analiza wskaźnikowa jako podstawowa metoda oceny efektywności przedsiębiorstwa,
 • mgr J. Nowicki: Wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA) jako miernik w nurcie zarządzania przez wartość (VBM).

12, 13 września 2008 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym", organizowana przez Uniwersytet Łódzki. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol: Analiza fundamentalna. Oczekiwania i możliwości,
 • dr R. Polaczek: Problemy wyceny wartości małego przedsiębiorstwa współzarządzanego przez właścicieli. Analiza przypadku.

7-9 września 2008 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr B. Ochocki: Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006,
 • mgr G. Mikołajewicz: Koszty pierwszych ofert publicznych a dyskonto z tytułu braku płynności (na podstawie IPO na GPW w Warszawie).

Sierpień 2008 r.
Ukazał się artykuł dra hab. C. Kochalskiego pt.: Syndrom "lasu i drzew" w analizie wskaźnikowej, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, INFOR Grupa Wydawnicza, nr 8, 2008.


Czerwiec 2008 r.

Odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • dr hab. C. Kochalski: Aspekty teoretyczne i praktyczne analizy kosztów w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa,
 • dr R. Polaczek: Efektywność gospodarowania w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa - na podstawie Kompanii Piwowarskiej.

23-25 kwietnia 2008 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr B. Ochocki: Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw.

20-23 stycznia 2008 r.
Odbyła się III Konferencja Naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów", organizowana przez Politechnikę Wrocławską. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol: Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej,
 • dr R. Polaczek: Weryfikacja "rozetki" wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Kompanii Piwowarskiej.