Biografia
 • 2012 – 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – doktor nauk ekonomicznych
 • 2015 – 2016 Okan University - program Erasmus +
 • 2011 – 2012 Nanjing University, Nanjing - International MBA (jeden semestr)
 • 2010 – 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – magister ekonomii
 • 2009 – 2010 Universite de Picardie Jules Verne a Amiens - program Erasmus
 • 2007 – 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – licencjat ekonomii

Pełnione funkcje
 • Członek Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2012 – 2015
 • Członek Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów WGM w latach 2013-2015
 • Członek Komisji ds. Strategii WGM w latach 2013-2015

Problematyka badawcza
 • analiza ekonomiczno-finansowa
 • wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • analiza projektów inwestycyjnych
 • modelowanie procesów
 • zarządzanie procesami innowacyjnymi poprzez podnoszenie jakości decyzji

Dydaktyka
 • analiza finansowa
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • controlling
 • analiza strategiczna kosztów
 • financial analysis

Osiągnięcie i nagrody

 • 2018 - Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 15, pt. "Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych" (kierownik)
 • 2016 - Stypendium doktoranckie fundacji Narodowego Banku Polskiego. Wyróżnieniem uhonorowano 8 doktorantów w skali kraju
 • 2016 – Międzynarodowy projekt badawczy prowadzony na podstawie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Okan University w Stambule (główny wykonawca)
 • 2015 - Stypendium doktoranckie fundacji Narodowego Banku Polskiego. Wyróżnieniem uhonorowano 6 doktorantów w skali kraju
 • 2014-2016 – Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 7, pt. „Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich” (kierownik)
 • 2013-2015 - Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 4, pt. „Jakość pracy w procesie budowania potencjału konkurencyjnego w gospodarce turystycznej” (wykonawca)
 • 2012, 2013, 2014, 2015 - Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • 2012, 2013, 2014, 2015 - Stypendium na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Współpraca z praktyką gospodarczą
 • prowadzenie własnej działalności konsultingowej 
 • opiniowanie w sprawach gospodarczych
 • doradztwo finansowe i inwestycyjne

Hobby
 • podróże indywidualne (głównie Azja)
 • paralotniarstwo
 • sporty wyczynowe
 • literatura współczesna
 • kino dokumentalne