Biografia
 • 2013 University of California, Berkeley, CA (USA) - ukończenie programu Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization, Center of Executive Education, Haas School of Business.
 • 2001 - 2006 Akademia Rolnicza w Poznaniu - doktorat w zakresie nauk o żywności i żywieniu
 • 2003 University of Georgia, Athens, Georgia (USA) - visiting scholar. Stypendium University of Georgia, Athens, Georgia
 • 2004 - 2005 Cornell University, Ithaca, NY (USA) - visiting scholar. Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
 • 2000 - 2001 University of Gent/Catholic University of Leuven - wymiana naukowa w ramach programu Socrates Erasmus. Ukończenie kursów programu Master of Food Science & Technology
 • 1996 - 2001  Akademia Rolnicza w Poznaniu - mgr inż. biotechnologii

Pełnione funkcje
 • Członek Zespołu ds. Innowacji i Transferu Technologii Wydziału Zarządzania (2012 - 2014),
 • Członek Stowarzyszenia Top 500 Innovators,
 • Członek Zespołu Projektowego projektu pt. "Spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" dofinansowanego przez NCBiR w ramach programu Spin-Tech (2013 - 2014),
 • przedstawiciel UEP (tzw. Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej) w Wielkopolskiej Platformie Innowacyjnej.

Problematyka badawcza

 • transfer innowacji,
 • finansowanie innowacji,
 • controlling

Dydaktyka
 • Financing innovation
 • Controlling
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa


Nagrody i osiągnięcia

 • 2017 – nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków"

 • 2016 – nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework"