I. Prace oryginalne
1. Szutowski, D., 2016, Innovation and Market Value: the Case of Tourism Enterprises, Difin, Warsaw.
2. Szutowski, D., 2016, The Impact of Innovation on the Stock Returns, The Service Industries Journal (publishing process in progress)
3. Szutowski, D., Ratajczak, P., 2016, Exploring the relationship between CSR and innovation, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, vol. 7, no. 2, pp. 295-318.
4. Szutowski, D., 2015, Innovation’s impact on Tourism Enterprise Market Value. Approaches and Metrics, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 2, pp. 181-200.
5. Szutowski, D., 2015, Unification of capital markets. Example of tourism compsnies, Economics, Jurisprudence and Management, no. 6, pp. 22-24.
6. Szutowski, D., 2015, The model approach towards measuring the impact of innovation on tourism enterprises’ market value, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 379, pp. 460-467.
7. Szutowski, D., 2014, Endogeniczne determinanty wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych, Folia Turistica 32: s. 175-194.
8. Szutowski, D., Bednarska, M., A., 2014, Short- and Long-term Effects of Innovations on Enterprise Market Value: A case of the Tourism Industry, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, vol. 10, no. 4, pp. 45-63.
9. Szutowski, D., Ratajczak, P., 2016, Emisja komunikatów o działaniach społecznie odpowiedzialnych a wartość dla akcjonariuszy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 437, pp. 436-446.
10. Szutowski, D., 2014, Hotel Enterprise Assessment based on the Revised Economic Value Added Ratio – Conceptual study, Economics, Jurisprudence and Management, no. 7, pp. 3-5.
11. Szutowski, D., 2015, Innowacje i wartość rynkowa przedsiębiorstw turystycznych. Analiza zależności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 396, pp. 150-158.
12. Szutowski, D., 2016, The dominant types of the multi-activity tourism enterprises, Economics, Jurisprudence and Management, no. 9, pp. 27-29.
13. Szutowski, D., Zmyślony, P., 2014, Mierzenie skuteczności promocji sprzedaży produktu turystycznego miasta w długim okresie, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 1, pp. 134-151.
14. Szutowski, D., 2014, Classification of Innovations in Tourism Companies – systematic literature review, [in]: Kruczek Z., Banasiak W. (eds.), Dynamika przemian rynku turystycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Warsaw, pp. 31-43.
15. Szutowski, D., Bednarska, A., M., 2014, Short-term effects of innovations on tourism enterprise market value – event study approach, [in:] Dias, F., Oliveira, S., Kosmaczewska, J., Pere, A. (eds.), New trends in tourism research: A Polish perspective, Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria, Peniche, pp. 205-217.
16. Szutowski, D., Ratajczak, P., 2014, Exploring the Relationship between CSR and Innovation. Systematic Literature Study, Poznań University or Economics, Working Paper, no. 4/2014, pp. 1-25.
17. Szutowski, D., Ratajczak, P., 2014, The relation between CSR and innovation. Model approach, Poznań University or Economics, Working Paper, no. 2/2015, pp. 1-16.
18. Szutowski, D., Bednarska, A., M., 2014, Short- and long-term effects of innovations on tourism enterprise market value, Poznań University or Economics, Working Paper, no. 2/2014, pp. 1-18.
19. Szutowski, D., 2014, Efekty innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych – luki poznawcze, [in:] Jalinik, M., Jerzy, S. (eds.), Przedsiębiorczość w turystyce, EkoPress, Białystok, pp. 113-123.
20. Szutowski, D., 2014, Przedsiębiorstwa turystyczne na rynkach kapitałowych o różnym stopniu konsolidacji – analiza porównawcza, [in:] Krakowiak, B., Latosińska, J. (eds.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 213-224.
21. Bednarska M., Olszewski M., Szutowski D., 2014, Wpływ jakości pracy na przewagę konkurencyjną w gospodarce turystycznej - studium koncepcyjne, [in:] Gołembski, G., Niezgoda, A. (eds.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo UEP, Poznań, pp. 185-196.
22. Szutowski, D., 2013, Generatory wartości w przedsiębiorstwach hotelowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 303, pp. 297-306.
23. Szutowski, D., 2013, Ekonomiczna wartość dodana w ocenie działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego – studium literaturowe, Pragmata tes Oikonomias, no. 7, pp. 111-119.
24. Bednarska, M., Olszewski, M., Szutowski, D., 2013, The quality of work life in competitive potential development in the tourism industry: a conceptual model and research propositions, Poznań University of Economics Review, vol. 13, no. 4, pp. 98-110.
25. Bednarska, M., Szutowski, D., 2013, Warunki zatrudnienia w turystyce w świetle „Europejskiego badania warunków pracy”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, no. 27, pp. 217-230.
26. Szutowski, D., 2013, Sposób finansowania podróży służbowych jako determinanta popytu zgłaszanego przez turystów biznesowych – studium empiryczne, [in:] Sokołowki, D., Jaroszewska-Brudnicka, R. (eds.), Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, pp. 79-91.
27. Szutowski, D., Kosiorek, D., 2012, Poznański rynek gastronomiczny - możliwości podziału na podstawie kryterium cenowego, [in:] Przybylska-Kapuścińska, W., Mazur, G. (ed.), Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce: w kierunku optymalizacji decyzji, Debiuty Ekonomiczne, Wydawnictwo UEP, pp. 164-179.

II. Redakcja
1. Nawrot, Ł., Piechota, N., Szutowski, D. (eds.), 2015, Innowacje i nowoczesne technologie w gospodarce turystycznej, Wydawnictwo UEP, Poznań.

III. Publikacje pokonferencyjne
1. Szutowski, D., 2015, Model arrangements of qualitative and quantitative indicators – comparative study, [w:] Pavlov, V. (red.), Interpersonal mechanisms of knowledge and experience transfer in the process of public relation development, International Academy of Science and Higher Education, Londyn, pp. 63-65.
2. Szutowski, D., 2015, The relation between innovations and tourism enterprises market value. Information policy moderating role, [w:] Pavlov, V. (red.), Influence of the social progress globalisation factor on the economical and legal development of states and corporations, IASHE, Londyn, pp. 16-17.
3. Szutowski, D., 2015, The types of the single-business tourism companies in European Union, [w:] Pavlov, V. (red.), The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the civilized practice of public relations, IASHE, Londyn, pp. 41-43.
4. Szutowski, D., 2015, The effects of technical progress on Italian tourism companies, [w:] Pavlov, V. (red.), Technical progress of mankind in the context of continuous extension of the society’s material needs, IASHE, Londyn, pp. 32-34.
5. Szutowski, D., 2014, Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw turystycznych. Przykład Polski, Włoch i Szwecji, WSIiE TWP, Olsztyn.
6. Szutowski, D., Borucki, J., Derda, K., Durski, P., 2015, Przedsiębiorstwa turystyczne na europejskich rynkach kapitałowych, [w:] Nawrot, Ł., Piechota, N., Szutowski, D. (red.), Innowacje i nowoczesne technologie w gospodarce turystycznej, Wydawnictwo UEP, Poznań, pp. 7-16.
7. Szutowski, D., 2014, Power relations 2.0. Innovations and Market Value, [w:] Pavlov, V. (red.), The Necessity, Admissibility and Adequacy of Measures for Overcoming Socio-political Crises of Modern Society, IASHE, Londyn, pp. 61-63.