1. Nowicki, J., 2018, Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (92), 381-393 (DOI: 10.18276/frfu.2018.92-33)
 2. Nowicki J., 2018, Wartość przedsiębiorstwa wodociągowego - metody pomiaru w: Chudziński P. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Społeczne aspekty funkcjonowania i pomiar efektywności , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), s. 111-130 [link]
 3. Král B., Mikołajewicz G., Nowicki J., Šoljaková L., 2017, Professional Competences of Controllers: The Case of Poland, European Financial and Accounting Journal 2017/2, Prague, pp. 17-39 [https://doi.org/10.18267/j.efaj.179]
 4. Kochalski C., Mikołajewicz G., Nowicki J., Ratajczak P., 2017, Sustainability Reporting in Poland: An In-depth Analysis with Reference to the RESPECT Index Companies, in: Péter Horváth, Judith Maja Pütter (eds.), Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies. International Empirical Insights, MIR Series in International Business, Springer International Publishing, Cham, pp. 109-127 [https://doi.org/10.1007/978-3-319-52578-5_7]
 5. Nowicki J., 2016, Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa - kwestie metodyczne, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82) cz. 2, s. 431-442 (DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-37) [link]
 6. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Creating Enterprise Value and the Requirements of Sustainable Development at Aesculap Chifa, Amica, Aquanet, B.Braun, Hochtief, PBG and PKN Orlen, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Case studies, Helion, Gliwice 2016, pp. 11-25, ISBN 978-83-283-2817-4 [link]
 7. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Selected ESG Issues in Strategic Analysis at Amica, Aquanet, B. Braun, PKN Orlen and Solaris Bus & Coach, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Case studies, Helion, Gliwice 2016, pp. 35-46, ISBN 978-83-283-2817-4 [link]
 8. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Investment Project Appraisal with Account of Environmental and Social Aspects at Aquanet and Amica, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Case studies, Helion, Gliwice 2016, pp. 161-172, ISBN 978-83-283-2817-4 [link]
 9. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Risk and Cost of Capital accounting for Social and Environmental Issues at Aquanet, Amica, B. Braun and PKN Orlen, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Case studies, Helion, Gliwice 2016, pp. 173-183, ISBN 978-83-283-2817-4 [link]
 10. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Tworzenie wartości przedsiębiorstwa a wymagania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach Aesculap Chifa, Amica, Aquanet, B. Braun, Hochtief, PBG i PKN Orlen, współautor: G. Mikołajewicz, w: C. Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Studium przypadków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016, s. 11-26, ISBN 978-83-283-2816-7 [link]
 11. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Wybrane aspekty analizy strategicznej w przedsiębiorstwach Amica, Aquanet, B. Braun, PKN Orlen i Solaris Bus & Coach, współautor: G. Mikołajewicz, w: C. Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Studium przypadków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016, s. 37-49, ISBN 978-83-283-2816-7 [link]
 12. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Ocena projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych w przedsiębiorstwach Aquanet i Amica, współautor: G. Mikołajewicz, w: C. Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Studium przypadków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016, s. 169-180, ISBN 978-83-283-2816-7 [link]
 13. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Ryzyko i koszt kapitału w przedsiębiorstwach Aquanet, Amica, B. Braun i PKN Orlen, w: Kochalski C. (red.), Zielony controlling i finanse. Studium przypadków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016, s. 181-192, ISBN 978-83-283-2816-7 [link]
 14. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Value Creation Concept in Sustainable Business, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Theoretical Framework, C.H. Beck, Warszawa 2016, pp. 71-98, ISBN 978-83-255-8563-1 [link]
 15. Kochalski C., Nowicki J., 2016, Strategic Analysis as a Tool of the Green Strategy Design, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Theoretical Framework, C.H. Beck, Warszawa 2016, pp. 113-133, ISBN 978-83-255-8563-1 [link]
 16. Nowicki J., 2016, Evaluation of Investment Projects with Environmental and Social Insight, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Theoretical Framework, C.H. Beck, Warszawa 2016, pp. 323-340, ISBN 978-83-255-8563-1 [link]
 17. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Risk Analysis and Cost of Capital Estimation in Sustainable Business, in: Kochalski C. (ed.), Green Controlling and Finance. Theoretical Framework, C.H. Beck, Warszawa 2016, pp. 341-366, ISBN 978-83-255-8563-1 [link]
 18. Nowicki J., 2016, Ocena projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, w: Kochalski C. (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 305-323, ISBN 978-83-255-8407-8 [link]
 19. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Tworzenie wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, w: Kochalski C. (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 75-104, ISBN 978-83-255-8407-8 [link]
 20. Kochalski C., Nowicki J., 2016, Analiza strategiczna jako narzędzie projektowania strategii ekorozwoju, w: Kochalski C. (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 119-139, ISBN 978-83-255-8407-8 [link]
 21. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2016, Ryzyko i koszt kapitału z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, w: Kochalski C. (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, 2016, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 324-351, ISBN 978-83-255-8407-8 [link]
 22. Nowicki J., 2015, Shareholder Value Creation in Poland. Value Building and its Transfer to Shareholders in Companies Listed on Warsaw Stock Exchange, STUDIA UBB NEGOTIA, LX, 1, 2015, pp. 27 – 39 [link]
 23. Nowicki J., 2015, Tworzenie wartości w spółkach giełdowych z Wielkopolski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015 nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, s. 349-367 [http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.19]
 24. Nowicki J., 2015, Budowanie i transfer wartości w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - ujęcie sektorowe, w: Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B. (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 386/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 230-244 (DOI: 10.15611/pn.2015.386.15) [link]
 25. Nowicki J., 2014, Systematyka metod pomiaru wartości w ramach zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: Zarzecki D. (red.), Narzędzia zarządzania finansami, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 589-599, ISSN 1640-6818, www.wneiz.pl/frfu [link]
 26. Nowicki J., 2014, Shareholder Value Shareholder Value Creation in Poland. Value Building and its Transfer to Shareholders in Companies Listed on Warsaw Stock Exchange, Global Economy and Governance 2014 International Conference Proceedings, Pro Universitaria Printing House, Bucharest 2014, pp. 1-10
 27. Nowicki J., 2013, Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, w: Urbańczyk E., Gąsior A., Mioduchowska-Jaroszewicz E., Romanowska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Tom 1, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Szczecin 2013, s. 223-231, www.wneiz.pl/frfu [link]
 28. Nowicki J., 2012, Czy metoda zdyskontowanych dywidend jest odpowiednia do wyceny i szacowania kosztu kapitału własnego niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli?, w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 619-627, ISBN 1640-6818, www.wneiz.pl/frfu [link]
 29. Nowicki J., 2012, Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, w: Urbańczyk E., Gąsior A., Mioduchowska-Jaroszewicz E., Romanowska M. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012, s. 193-210, www.wneiz.pl/frfu [link]
 30. Nowicki J., 2012, Dostosowanie metody skorygowanej wartości bieżącej do wyceny niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, w: Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Wrocław 2012, s.281-293, ISBN 978-83-7695-238-3 [link]
 31. Nowicki J., 2012, Szacowanie stopy podatku dochodowego w wycenie przedsiębiorstw niebędących spółkami kapitałowymi, w: Kopiński A., Słoński T., Ryszawska B. (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka 2012/271 t. 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 83-91, ISBN 978-83-7695-227-7 [link]
 32. Nowicki J., 2011, Przydatność CFROI i CVA w przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli, w: Urbańczyk E., Romanowska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 686/47, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 165-176, www.wneiz.pl/frfu [link]
 33. Nowicki J., 2010, Wpływ domyślnych założeń dochodowych metod wyceny na traktowanie aktywów nieoperacyjnych i stopy wzrostu dochodów w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Sobiech J. (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo UE Poznań, Poznań 2010, s. 713-724, ISBN 978-83-7417-493-0
 34. Nowicki J., 2010, DCF Valuation of Company Managed by the Owners, in: Frąckowiak W., Kochalski C. (eds.), Modern Managerial Finance, PUE Press, Poznań 2010, pp. 154-168
 35. Nowicki J., 2010, Szacowanie wartości rezydualnej w wycenie DCF przy założeniu kontynuacji działalności podmiotu, w: Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 181-192, ISBN 978-83-7525-403-7
 36. Nowicki J., 2010, Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, w: Hamrol M. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne. Wydanie czwarte zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 213-236, ISBN 978-83-7417-454-1
 37. Nowicki J., 2010, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010 [link]
 38. Nowicki J., 2009, Specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli w świetle koncepcji zarządzania przez wartość (VBM), w: Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 577, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 23, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 111-117
 39. Nowicki J., 2008, Wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA) jako miernik w nurcie zarządzania przez wartość (VBM), w: Wrzosek S. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 9 (1209), Wrocław 2008, s. 168-176
 40. Nowicki J., 2007, Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, w: Hamrol M. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne (wydanie trzecie zmienione), Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 216-238 oraz zadania s. 305-306, ISBN 978-83-7417-232-5
 41. Nowicki J., 2007, Ekonomiczna wartość dodana i „granie” kapitałem zainwestowanym, w: Duraj J. (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 365-377, ISBN 978-83-7525-075-6
 42. Nowicki J., 2007, Macierz ekonomicznej wartości dodanej w wersji rozszerzonej, w: Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 99-112, ISBN 978-83-60585-04-7
 43. Nowicki J., 2006, Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich, w: Jerzemowska M. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2006; Sopot, 2006, s. 371-382, ISSN 1732-1565
 44. Nowicki J., 2005, Ograniczenia informacyjne w procesie kalkulacji ekonomicznej wartości dodanej (EVA), w: Dudycz T. (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005 nr 1060; Wrocław 2005; Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu. s. 320-331, PL ISSN 0324-8445
 45. Mikołajewicz G., Nowicki J., 2005, Przydatność ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w ocenie tworzenia wartości, w: Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Szczecin 2005, s. 155-166, ISBN 83-916357-8-3 [link]
 46. Nowicki J., 2005, Niektóre możliwości zastosowania macierzy ekonomicznej wartości dodanej w wersji rozszerzonej (na przykładzie wybranych polskich spółek giełdowych), w: Hamrol M. (red.), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005, Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu, s. 288-303, ISBN 83-906564-2-6,
 47. Nowicki J., 2005, Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, w: Hamrol M. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne (wydanie drugie poprawione), Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 216-238 oraz zadania s. 305-306, ISBN 83-7417-100-6
 48. Nowicki J., 2004, Ograniczenia informacyjne w procesie kalkulacji ekonomicznej wartości dodanej (EVA), materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów", Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 401-413
 49. Nowicki J., 2004, Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, w: Hamrol M. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004; s. 216-238 oraz zadania s. 305, ISBN 83-7417-017-4
 50. Nowicki J., 2004, Macierz ekonomicznej wartości dodanej jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa z perspektywy interesów właścicielskich (na przykładzie polskich spółek giełdowych z sektora motoryzacyjnego), w: Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 378, Prace Naukowe Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2004, s. 647–658, ISBN 83-916357-5-9, ISSN 1640-6818, ISSN 1232-5821
 51. Nowicki J., 2003, Rynkowa wartość dodana jako miernik wartości dla akcjonariuszy, w: Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003, s. 827-836, ISBN 83-916357-2-4