Optymalizacja kosztów działalności kredytowej banków przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań i rachunku kosztów docelowych, w: Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki, materiały konferencyjne, Toruń 2010
- Teoria agencji a rola audytu, w: Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych, materiały konferencyjne, Poznań 2012
- Teoria agencji w teorii rachunkowości, w: Funkcje współczesnej rachunkowości, Zeszyty naukowe, Poznań 2013
- Agent-pryncypał-społeczeństwo. Relacje w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym, materiały konferencyjne, Poznań 2013